Esenyurt Escort Çıtır Rus Aşk

Ad Details

  • Tarih: 18 Kasım 2019 00:38
  • Kalan Sure: Bu ilanın süresi doldu

Bayanın Biyografisi

Ben bir Rus bayan olarak Esenyurt escort seçmemdeki en büyük sebeblerinden biri Türk erkeklerinin cazibesi oldu. Bu şehir’de en az sizlerin mutluluğu kadar, benim seksi sevmem’de etken.

Şimdi, zihnin bu tür benzersiz halleri, düş görme ve bilinç akışı bir düzey düşlerin anlatımı ve yazımı ile bilinç akışının seslendirilmesi ya da yazımı başka bir düzey.

Tümünün de nörolojik kanıtları olabilir. Düş görme sırasında beyinde olanlar, en fazla araştırılanı. Diğerleriyle ilgili bu tür araştırmalar görece daha az. Okuduğum yayınlarda yazma.

Esenyurt Escort Çıtır Rus Aşk

Sürecinin nasıl işlediğine ilişkin araştırmalar var ama nörolojik araştırmalar değil bunlar daha çok, yazarların anlatımlarına dayalı. Bu tür araştımalardan birinde ilginç sonuçlar elde edilmiş.

Örneğin, metaforlar ve simgeler gibi bilinçdışı ile yakından bağlantılı öğelerin kullanımı, kurgusal olmayan bilimsel makale gibi yazılar yazan yazarlarda Esenyurt escort daha fazla.

Ancak bu kişiler, yazılarında akademik dünyada pek hoş karşılanmayan bu tür öğeleri gizleme yoluna gidiyorlar. Bu kişiler, bu öğeleri daha çok yazının ana fikrini ve yapısını oluşturmak için kullanıyor.

Düzeylere geri dönersek, aslında birinci düzeyler de tümüyle bilinç dışının ürünü değil bence. Düşlerde günlük anıların ve o sırada dış dünyada olan olayların etkileri ya da izleri olduğu kesin.

Bunu herkes yaşamıştır. Örneğin, karnınız açken düşünüzde yiyecekler görürsünüz telefon, kapı zili ya da çalar saat çalarken, düşünüzde kapının çaldığnı görürsünüz vb.

Bilinç akışında da benzer bir durum var. Kişi, uyaranları en aza indirgese de bunları tümüyle yok edemez. Bilinç akışı üzerine nörolojik araştırma var mı bilemiyorum.

Ama bu kitabın son düzenlemeleri sırasında Joyce is a Neuroscientist adlı bir kitaba rastladım. Anlatırken ve yazarken de bilinç devrede. Üstelik de dil gibi, ideoloji ile sıkı bağlantı.

İçinde olan bir araç iş başında. Burada, imge ve simgelerin dilinden, sözcüklerin diline bir çeviri işlemi söz konusu. Aslında olması gereken, çevriyazı, yani bir tür transkripsiyont.

Huxley, doğar doğmaz kendimizi içinde bulduğumuz dil geleneğinin hem yararlanıcısı, hem de kurbanları olduğumuzu söyler. Diğer insan deneyimlerinin biriktirilmiş kayıtlarına.

Çıtır KIz Esenyurt Escort

Girebilmemizi sağladığı için yararlanıcı bizi indirgenmiş bilincin mümkün olan tek bilinç olduğuna ikna ettiği ve gerçeklik duygumuzu bozduğu ölçüde de onun kurbanlarıyızdır.

Düşleri gerçek haliyle anlatabilmek ya da yazabilmek zor, belki de olanaksız. Düşüncelerin serbest akışı için de aynı şey geçerli. Bilinç akışında çağrışımsal bir yol var.

Psikanalizde kullanılan serbest çağrışım’da ise tedavi amacıyla hastalığa neden olan bir bağlantı ya da ilişki bulunmaya çalışılıyor, sonra da bu ilişkinin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunuluyor herhalde.

Acaba diyorum, spekülasyon yapıyorum; bu bağlantı ve ilişkiler, elektriksel bir yol mu? Elektroşokun anlaşılmayan etkisi de belki burada. Bir tür kaos yaratıp yeni bağlantılar oluşturmak. Bu noktada, anımsamak ve unutmak

nedir? Bellek üzerine bir sürü araştırma var. Anılar bir tür kapalı devreler olmasın? Devreyi açan, bir uyarım bir ses, bir koku yani duyusal bir uyaran mı. Anılara giden yol 5 duyudan mı geçiyor?

Esenyurt Ücretli Bayan Escort

Her anının beş duyuyu uyaran yönleri var. Herhangi bir an, bunlardan kaçını bir anda duyumsadığımız, o anının anımsama gücünü Esenyurt escort belirliyor belki de.

O duyum, bir kapı açıyor ve kapalı devreye giriyoruz. Bilinç akışında dış uyaranları en aza indirgesek. Işık yok, bildiğimiz bir koku yok. Düşlerde gerçekte ne gördüğümüzü asla bilemeyiz.

Belki arka arkaya birtakım imgeler görüyoruz. Anımsarken ve anlatırken de bunları “bilinçli” olarak sıraya koyuyoruz; bir kurgu içine yerleştiriyoruz, yani bir hikâye yaratıyoruz aslında.

Esenyurt Escort Çıtır Rus Aşk

kaydederken de bilinç devreye giriyor ne yazık ki. Belki sırasını bozuyor ve onu daha önce bilincine varmadan oluşturduğumuz bir kurguya yerleştiriyoruz. Bir tür gerçeği yakalama çabası.

Bir anı tüm öğeleriyle, değişkenleriyle yakalama kaygısı, yani kendi gerçeğini yakalama isteği. Gerçeküstücülerde ise farklı… Anlann kendinde kurgusunu yakalamak.

Bu kurgunun kendisi sanatsal ve estetik bir değer kendiliğinden. Sonuçta o dokuya belli bir yerinden girmek gerekiyor. Belki başka bir hareket noktası var. Onun etrafında dönüp yalnızca.

Onunla ilgili şeyleri kaydedebiliriz ya da çağrışımsal 7 incire kendimizi tamamen bırakıp olmadık yerlere gidebiliriz. akışında da benzer bir şey söz konusu. Ölüm gibi gerçek bir çözülme anı hariç.

Onları izler ve BilinçDün gece not ettiklerime bakıyorum. Yazının başlığı olan Tanrının B planı işte orada yazıyor. Sonra başka notlar… Ama anımsadığım kadarıyla Esenyurt escort asıl önemli olan.

beni bu tümceye götüren düşünce dizisi. Birçok kez karşılaştığım dummla yine karşı karşıyayım. Ben buraya nasıl geldim? Anımsamaya çalışıyorum. Bu giriş yazısıyla ilgili olarak düşünüyordum.

İlan ID: 8395dd18fa16012b

  

Sorunu Bildirin

Processing your request, Please wait....