Avrupa Yakası Escort Tadın’dan Yenmez

Ad Details

  • Tarih: 17 Kasım 2019 00:40
  • Kalan Sure: Bu ilanın süresi doldu

Bayanın Biyografisi

Ben Avrupa yakası escort, sizlere kocaman öpücükler ile selamlıyorum. Benim ile sekse doyamayacaksınız ve şundan eminimki tadımı aldık’dan sonra başka arayışlara girmeyeceksiniz.

Tabii beni ilgilendiren ikinci kısımdakiler ama bunlardan. Yaratıcılığın 100 Yolu vb. pop ürünler çıkmamasını umuyorum. Çünkü bildiğimiz üzere kapitalizm her şeyi metaya çevirdiği gibi.

Bilimi ve bilimsel bulguları da metaya çeviriyon. Bu tarz düşünmenin tersinde, yani bilinçli düşünmede, zihnin bilinen yollara saptığını ve şemaları kullandığını söylemiştik.

Avrupa Yakası Escort Tadın’dan Yenmez

Şöyle bir düşününce, aslında bunun bir tür labirente gimieye benzediğini hissediyorum. Böyle olunca da labirentteki peyniri bulmaya çalışan bir fare gibi işliyor zihnimiz.

Oysa diğerinde zihin birbiriyle bağlantılı, ilgili öğelerin birinden diğerine sıçrıyor serbestçe. Bilinçli düşünürken gerçekten de birtakım kısıtlamalar olduğunun farkına varabiliriz.

Zamandiziminin ya’da klasik neden sonuç ilişkisinin örneğin. Oysa anlam, zaman diliminde ya da bilinen neden sonuç ilişkilerinde Avrupa yakası escort değil, zihnin o sıçrama taşlarında gizli.

O labirent, aslında L. Althusser’in tanımladığı anlamda ideoloji. İdeolojinin merkezinde çıkar kavramı yatar. Bir toplumsal örüntüler var, bir de bireysel içselleştirilmiş örüntüler.

Her ikisi de kısıtlayıcı. Peki, kendini bu örüntüler dışında oluşturan ya da oluşturmaya çalışan kişiler için sonuç nasıl? İnsanın kendini oluşturma serüveninde ideolojinin.

Rolüyle ilgili olarak söylenecek şeyler var. İşin başka bir boyutu da bu. Burada, matematikteki kümeler gibi iç içe geçmiş ideolojik âlemler’den kendimizi çıkarırken ya’da oluştururken ne oluyor.

Bunu nasıl yapıyoruz ya da bunu bilinçli olarak yapmadığımızda ne oluyor vb. sorular var. Kümelerin kesişim noktaları ve ortak alanlar, bu alanlarda da birden çok kümeye giren.

Yani ortak olan öğeler var. Gelelim B. Russel ile Althusser’e ve ideoloji sorunu na. İkisini birlikte düşünürsek..Halka halka genişleyen bir ideoloji sorunu çıkıyor gibi. Son nokta insanlık.

Bunun dışına çıkabilmiş değiliz tabii ki ve ne yazık ki. İdeoloji, halka halka genişleyen ya da böyle düşünülmesi gereken bir şey dedik. Halka halka bizi belirleyen ideolojilerin dışına çıkıp.

Göz Kamaştıran Avrupa Yakası Escort

Bakarken ise anahtar sözcük ahlak. Burada aşkın bir kavram gerekiyor. 0 nedir? En üst soyutlama düzeyinde, bir iyi kötü, doğru yanlış kavrammm oluşturulması gerekiyor.

Felsefenin ve dinlerin yapmak istediği şeye geliyoruz. Mutlak iyi ve mutlak doğru nedir? Ya da var mıdır? Gerçekte yoktur. Zaten dinler de ideal Avrupa yakası escort bir dünyada olması gerekenleri.

Formüle etmeye çalışmış 10 Emir vb. Bu halkaların dışına çıkıp soru sorduğumuz her aşamada, aşkın evrensel ve mutlak? bir değere ulaşırız. Sınıf koyduğumuz sürece de diğerlerini köleleştiririz.

Neyse bunlar kamaşık sorunlar ideoloji politika, ideoloji ekonomi, ideoloji din. İdeoloji felsefe arasındaki ilişkiler. Bu yazının asıl meselesi, bilinçdışı düşünme ile ideoloji ve insanın.

Kendini oluşturma süreci arasındaki ilişki. İnsanın kendini oluşturma sürecinde, biliç dışı düşünme aracılığıyla ideolojinin çıkar merkezli olmasından kaynaklanan yanılsama etkisinin.

Yok edilebilip edilemeyeceği ve insanlığın o günkü bilgi düzeyi ile halka halka bizi saran ideolojik âlemler’in dışından bakabilmemizi sağlayıp sağlayamayacağı.

İnsan hangi ülkede olduğunu koklayıp anlamak için parmağını toprağa sokar. Parmağımı varoluşun içine sokuyorum; hiçbir kokusu yok. O halde neredeyim ben?

Dünya’ne demek? Kim beni bu bütün’ün içine çekti ve yalnız bırakıverdi. Niçin bana hiçbir şey sorulmadı? Niçin ruh pazarlayan bir satıcının malıymış gibi ben de gelip sıraya dizildim.

Avrupa Yakası Bayan Partner

İnsan aynı zamanda somut olarak bütün düzenlerin kökenine geri gidip biçimlendirilmiş her şeyi yok etme zevkine varmak istemektedir. Bu zevk insanı sanki uçurumun kenarındaymışçasına.

Başının dönmesine neden olurken, gizemli bir güç de onu aşağıya çağırmaktadır. Saflık iki yanlıdır. Bir tertibe katılmayı yok sayarak o tertibin suçluluğundan kurtulup.

Avrupa Yakası Escort Tadın’dan Yenmez

Saf ve temiz kalabiliriz. Saf kalmak, aynı zamanda bilgisiz kalmak da olabilir. Bu imgeler dili, yaşantılarımızı sözcüklerin yetersiz olduğu yerlerden daha iyi bütünleyebilecektir.

Yalnızca kişisel yaşantıları değil, geçmişle olan ilişkilerimizin temel yaşantılarını, başka bir. Amacım burada derin felsefî konulara girmek değil. İrdelemek istediğim şey Avrupa yakası escort.

Aşağıdan yukarıya çalışan bilınçdışı düşünme aracılıgıyla ideolojik yanılsamalardan kurtulabılır mıyız sorusu. Bu sorun, kuşkusuz görüş alanımıza yeni giren öğeleri görememiz.

Dolayısıyla da toplumsal projemizi bunları da kapsayacak biçimde geliştiremememize yol açar. Evet, ideoloji halka halka genişleyen bir şey. Sonuçta bunlar, halka halka bizi belirleyen âlemler.

Bugün insanlığın geldiği yanlış noktanın, bu halkaları göremememiz sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu her ideolojiyi kapsayan bir şey. Yani ister işçi sınıfı, ister sermaye sınıfı ister ezilen ulus.

İster emperyalizm cephesinden bakalım bizi saran en kapsayıcı ideolojinin insan olmak’tan kaynaklandığını ve işte tam da bu ideolojinin dışından bakamadığımız için Dünya’nın içine ettiğimizi düşünüyorum.

İlan ID: 455dd049ab48751

  

Sorunu Bildirin

Processing your request, Please wait....